لگو

نام شرکت / حوزه فعالیت

 

شرکت ملی حفاری ایران

 

پتروشیمی شهید تندگویان

تنها تولید کننده PET و PTA در ایران

 

شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان

 

 

سد و نیروگاه مارون

بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون

 

شرکت ملی نفت ایران

 

سد و نیروگاه دز

 

 

سد و نیروگاه کرخه

 

وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 
 

                                                    شرکت آب و برق خوزستان

 

                                                شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر

 

                                               سد و نیروگاه عباسپور

                                    بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری شهید عباسپور

 

                                    شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

 

                                   شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق

 

 

                                         شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

 

                                           شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان